Priser

  Fra 01.03.15
Åpne konto i Topprente.no  kr0,-
Overføring fra Topprente+  kr0,-
Avslutning av konto kr0,-
Betaling/overføring via nettbank  kr0,-
 
Kvittering kr15,-
Betaling til EU/EØS land i EUR < 50.000 kr35,-
Øvrige betalinger til utland kr60,-
Hastebetaling til utland kr350,-
Rettegebyr ved feil/mangelfulle opplysninger kr110,-
Purregebyr kr65,-
Uttaksgebyr Topprente+ uten varsel: 5 % av uttaksbeløpet
Topprente
T.o.m. 24.08.15 ......2,178 % (nom. rente)......2,20 % (eff. rente)
F.o.m. 25.08.15 ......1,835 % (nom. rente)......1,85 % (eff. rente)
Vilkår for Topprente finner du her


Topprente+
Fra 24.06.15......2,05 % (nom. rente)......2,05 % (eff. rente)
Vilkår for Topprente+ finner du her