Topprente+

Topprente+ er en konto som gir deg høyere rente på beløp over kr 1.000.000. Renten kapitaliseres årlig. Gebyrfrie uttak kan gjøres med 31 dagers varsel for hele eller deler av beløpet.

Vær oppmerksom på at dersom beløpet på kontoen er under kr 1.000.000, er renten 0 %. For sparebeløp mindre enn kr 1.000.000 anbefaler vi ordinær Topprente-konto.

Topprente+ er en sparekonto og det kan ikke knyttes betalingskort eller -avtaler til kontoen.

Se prisliste

Åpne konto nå

VILKÅR

  • Konto i Topprente.no kan opprettes av privatpersoner som er over 18 år og har BankID. Dersom du ikke har BankID, må du opprette dette hos din bankforbindelse eller etablere et kundeforhold i en bank som er utsteder av BankID. Topprente.no utsteder ikke BankID.
  • Du kan opprette kun én Topprente+ konto
  • Det er kun kontoeier som kan disponere kontoen
  • Opptjent rente på Topprente+ godskrives den 31.12. hvert år. Effektiv rente er lik nominell rente forutsatt at det kun gjøres uttak som er varslet.
  • Bruk sikker e-post i innlogget nettbank eller kundeservice@topprente.no når du tar kontakt med oss
  • Uttak/overføringer fra Topprente+ eller avslutning av kontoen krever at vi får beskjed via nettpostkassen i nettbanken. For gebyrfrie uttak må man varsle om uttak 31 dager i forkant. Det må påregnes inntil tre (3) løpedager i tillegg til de 31 varslingsdagene før beløpet overføres til en ordinær Topprente-konto, som man selv må sørge for å ha opprettet. Hvis dag for utbetaling er en helgedag eller helligdag, vil uttaket skje første påfølgende ordinære virkedag. Dersom uttaket ikke blir varslet, vil et uttaksgebyr på 5,0 % bli belastet kontoen.
  • Dersom du ønsker å avslutte Topprente+, blir saldo og renter overført til din ordinære Topprente-konto. Gebyrfri avslutning av Topprente+ forutsetter at varsel må være gitt senest 31 dager før. Dette gjøres via nettpostkassen i nettbanken.
  • Fjorårets rente er ikke gebyrfri. Det vil si at opptjent rente fra året før behandles med samme regler for uttak som saldoen ellers.
  • Det kan være inntil 12 varslede uttak på kontoen.
  • Det kan settes inn penger på kontoen selv om det er registrert varsel om uttak fra kontoen.